Liiton syyskokouksen päätökset 2017

2.12.2017 Terho Mustonen valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi jatkokaudelle 2018-2019. Liiton hallitukseen valittiin vuosiksi 2018-2019 erovuoroisista uudelleen Riina Pitkänen sekä uusina jäseninä Mikko Mellanen, Tanja Tammimies, Petri Saavalainen ja Minna Kervinen

PÖYTÄKIRJAOTE

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 2.12.2017 Helsingissä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esityslistalla oli esitys liiton kevätliittokokouksen ajankohdasta ja liiton luotollisesta pankkitilistä.

Kokouksessa oli läsnä 8/30 jäsenseuraa ja äänimäärästä 54/89.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalle Laine, sihteerinä Lena Tallroth-Kock sekä äänten laskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Minna Lehtola ja Katri Savolainen.

Kokous hyväksyi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.

Henkilövalinnat:

 • Terho Mustonen valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi jatkokaudelle 2018-2019
 • Liiton hallitukseen valittiin vuosiksi 2018-2019 erovuoroisista uudelleen Riina Pitkänen sekä uusina jäseninä Mikko Mellanen, Tanja Tammimies, Petri Saavalainen ja Minna Kervinen.
 • Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Juha Nenonen KHT

Päätettiin vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksun suuruus:

 • Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi. Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 55 euroa, sekä  tämän lisäksi 55 euroa jokaista lunastettua 10 kilpailulisenssiä kohden. Seuran maksut määräytyvät kauden 2017-2018 maksettujen kilpailulisenssien perusteella

Päätettiin kilpailumaksut 2018; Miekkailun kilpailumaksuihin hyväksyttiin 5 euron korotus, josta 4:50  euroa ohjautuu kilpailun järjestävälle seuralle ja 0:50 euroa liitolle. 5-ottelun ja moniottelun kilpailumaksut pysyvät ennaallaan. Laserrun SM-kilpailun maksu on 20 euroa.

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset 2018:

 • Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulukorvaukset: VR:n 2. luokan mukaisesti tai kilometrikorvaus 28 senttiä/km. Majoitus kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat verottajan hyväksymän maksimin mukaan.
 • Liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen- ja työryhmien jäsenten matkakustannusten korvaus: VR 2. luokka tai km-korvaus 28 sentti/km, majoitus kohtuullisten kuittien mukaan

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset sanktiomaksut 2018:

 • Sanktio puuttuvasta velvoitetuomarista: 150 eur (peritään liitolle SM-kilpailujen osalta, muissa kilpailuissa järjestävälle seuralle)
 • Sanktio SM-joukkueen henkilömuutoksesta: 100 eur (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
 • Sanktio FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautumisesta tai puuttuvasta kv. lisenssistä 100 euroa
 • Sanktio peruuntuneesta kilpailusta: 100 eur
 • SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/miekkailija ja 150 eur/joukkue

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2018-31.8.2019

 • Kilpailulisenssi 55 euroa, yli 13-vuotiaat, A- ja B-lisenssi 
 • Kilpailulisenssi 30 euroa, alle 13-vuotiaat, C-lisenssi 
 • Harrastajalisenssimaksu10 euroa alle 13-vuotiaille (josta seuralle 5 euroa) ja 20 euroa muille ikäryhmille (josta 10 euroa seuralle)
 • TryOut-lisenssit: A–lisenssi 30 eur, B-lisenssi 20 eur ja C-lisenssi 10 eur.

Päätettiin, että liittoa edustaa liikuntajärjestön kokouksissa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö.

Päätettiin, että liiton kevätkokous 2018 voidaan yhdistyssäännöistä poiketen järjestää huhtikuussa 2018.

Päätetiin valtuuttaa liiton hallitus päättämään luotollisen pankkitilin avaamisesta mikäli liiton kassatilanne sen vaatii.  

Syyskokous päätti yksimielisesti kutsua Kalle Laine liiton kunniapuheenjohtajaksi tunnustuksena ansiokkaasta työstä yhdistyneen liiton eteen.

________________
Lena Tallroth-Kock
kokouksen sihteeri

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin