Liiton syyskokouksen päätökset 2016

3.12.2016

PÖYTÄKIRJAOTE

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 3.12.2016 Valo-talolla Helsingissä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esityslistalla on sääntömuutosesitys liittyen kamppailuliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin.

Kokouksessa oli läsnä 12/30 jäsenseuraa ja äänimäärästä 53/74.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Arto Norovirta, sihteerinä Lena Tallroth-Kock ja äänten laskijoin ja pöytäkirjan tarkastajina Joonas Lyytinen ja Pekka Santanen.

Kokous hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Henkilövalinnat:

 • Liiton hallitukseen valittiin vuosiksi 2017-2018 erovuoroisista uudelleen Tuija Repo ja Katri Savolainen sekä uusina jäseninä Minna Lehtola, Sara Lundén, Janne Saarikko ja Mikko Mellasen tilalle Ruusa Degerman (vuodeksi 2017). 
 • Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Juha Nenonen KHT

Päätettiin vuoden 2017 liittymis- ja jäsenmaksun suuruus:

 • Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi. Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 55 euroa, sekä  tämän lisäksi 55 euroa jokaista lunastettua 10 kilpailulisenssiä kohden. Seuran maksut määräytyvät kauden 2016-2017 maksettujen kilpailulisenssien perusteella

Päätettiin kilpailumaksut 2017 (ei muutosta).

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset 2017:

 • Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulukorvaukset: VR:n 2. luokan mukaisesti tai kilometrikorvaus 28 senttiä/km. Majoitus kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat verottajan hyväksymän maksimin mukaan.
 • Liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen- ja työryhmien jäsenten matkakustannusten korvaus: VR 2. luokka tai km-korvaus 28 sentti/km, majoitus kohtuullisten kuittien mukaan

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset sanktiomaksut 2017:

 • Sanktio puuttuvasta velvoitetuomarista: 150 eur (peritään liitolle SM-kilpailujen osalta, muissa kilpailuissa järjestävälle seuralle)
 • Sanktio SM-joukkueen henkilömuutoksesta: 100 eur (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
 • Sanktio peruuntuneesta kilpailusta: 100 eur
 • SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/miekkailija ja 150 eur/joukkue

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2017-31.8.2018

 • Kilpailulisenssi 55 euroa, yli 13-vuotiaat, A- ja B-lisenssi 
 • Kilpailulisenssi 30 euroa, alle 13-vuotiaat, C-lisenssi 
 • Harrastajalisenssimaksu10 euroa alle 13-vuotiaille (josta seuralle 5 euroa) ja 20 euroa muille ikäryhmille (josta 10 euroa seuralle)
 • TryOut-lisenssit: A–lisenssi 30 eur, B-lisenssi 20 eur ja C-lisenssi 10 eur.

Päätettiin että liittoa edustaa Olympiakomitean kokouksissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kuopion Miekkailuseuran ehdotusta ei kannatettu. Lisäksi todettiin, että esityksen mukaiset henkilöstöön kuuluvat päätökset kuuluvat yhdistyssääntöjen mukaisesti hallituksen toimivaltaan. 

Hyväksyttiin sääntömuutosesitys liittyen kamppailuliittojen yhteisiin kurinpitomääräyksiin, hyväksyttiin yhteiset kurinpitomääräykset sekä nimettiin Jaana Pihkala ja Ari Launne kamppailuliittojen kurinpitovaliokuntaan toimikaudelle 2017-2018. 


Lena Tallroth-Kock
kokouksen sihteeri

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin