Liiton syyskokouksen päätökset 2014

1.12.2014

PÖYTÄKIRJAOTE

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11.2014 Kirkkonummella.
Kokouksessa oli läsnä 14/26 jäsenseuraa, äänimäärästä läsnä 42/56.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Arto Norovita, sihteerinä Lena Tallroth-Kock ja äänten laskijoin ja pöytäkirjan tarkastajina Joonas Lyytinen ja Taneli Pahkala.

Kokous hyväksyi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion >

Henkilövalinnat

 • Liiton hallitukseen valittiin vuosiksi 2015-2016 erovuoroisista uudelleen Terho Mustonen (EM) ja uusina jäseninä Pekka Santanen (HN5ott), Tero Hakkarainen (TMÅF), Risto Degerman (OMS) ja Tuija Repo (EM). Lisäksi valittiin Petri Kyllösen tilalle Paula Uksi (HFM) vuodeksi 2015. 
 • Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Juha Nenonen KHT

Päätettiin vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 • Liittymismaksua ei peritä. Samoin uudelta seuralta ei peritä jäsenmaksua sen vuoden aikana, jolloin seura on hyväksytty liiton jäseneksi. Kaikilta seuroilta jäsenmaksu on 50 euroa, sekä tämän lisäksi 50 euroa jokaista lunastettua 10 kilpailulisenssiä kohden. Seuran maksut määräytyvät vuosittain 31.8.2015 maksettujen kilpailulisenssien perusteella

Päätettiin kilpailumaksut 2015 >

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset matkakulukorvaukset 2015

 • Liiton nimeämien tuomareiden, tarkkailijoiden, valvojien ja joukkuejohtajien matkakulukorvaukset: VR:n 2. luokan mukaisesti tai kilometrikorvaus 28 senttiä/km. Majoitus kohtuullisten kuittien mukaan ja päivärahat verottajan hyväksymän maksimin mukaan
 • Liiton virallisten kokousedustajien sekä hallituksen- ja työryhmien jäsenten matkakustannusten korvaus: VR 2. luokka tai km-korvaus 28 sentti/km, majoitus kohtuullisten kuittien mukaan

Päätettiin kilpailumääräysten mukaiset sanktiomaksut 2015

 • Sanktio puuttuvasta velvoitetuomarista: 150 eur
 • Sanktio SM-joukkueen henkilömuutoksesta: 100 eur (ei koske pakottavia henkilökohtaisia syitä)
 • Sanktio peruuntuneesta kilpailusta: 100 eur
 • SM jälki-ilmoittautuminen: 50 eur/miekkailija ja 150 eur/joukkue

Päätettiin lisenssimaksun suuruus lisenssikaudella 1.9.2015-31.8.2016

 • Kilpailulisenssi 50 euroa, yli 13-vuotiaat, A- ja B-lisenssi 
 • Kilpailulisenssi 25 euroa, alle 13-vuotiaat, C-lisenssi 
 • Harrastajalisenssi 20 euroa

Päätettiin liiton edustajat 2015

 • Liittoa edustaa Olympiakomitean kokouksissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja urheilun valtakunnallisissa keskusjärjestöissä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö


Lena Tallroth-Kock
kokouksen sihteeri

Ladattavat tiedostot:

« Takaisin