Kysely miekkailuun liittyvistä tapaturmista ja niiden aiheuttamista vammoista sekä vammoihin annetusta välittömästä ensiavusta

12.1.2016

Arvoisa vastaaja,

Olemme viimeisen lukuvuoden ensihoitaja AMK –opiskelijoita Turun Ammattikorkeakoulusta, ja teemme opinnäytetyötä aiheesta `Miekkailuun liittyvät tapaturmat ja niiden välitön ensiapu´. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ensiapuopas miekkailuseuroille.

Opinnäytetyöhön liittyen toteutetaan kysely, jolla kartoitetaan miekkailuun liittyneitä tapaturmia, niistä aiheutuneita vammoja sekä niihin annettua välitöntä ensiapua. Kyselyyn voivat vastata kaikki lajin harrastajat ja kilpailijat valtakunnallisesti. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle laadittavan ensiapuoppaan sisällön suunnittelussa. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu sähköisesti ja anonyymisti. Vastauksia ei pystytä yhdistämään yksittäiseen vastaajaan ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaaminen on vapaaehtoista, mutta olisi tärkeää, että mahdollisimman moni vastaisi, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuva tapaturmista ja niistä aiheutuneista vammoista Suomessa.

Vastauksesi ovat meille tärkeitä!

Kyselyn vastausaika alkaa tiistaina 12.1.2016 ja päättyy maanantaina 25.1.2016. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-15 minuuttia.

Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii Tero Hakkarainen, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton koulutustyöryhmän puheenjohtaja, ja ohjaajana ensihoidon yliopettaja, TtT Jari Säämänen, jari.saamanen@turkuamk.fi. Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan internetissä osoitteessa www.theseus.fi.

Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevan linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/A79172DE8C0BCD25.par

Muistathan painaa kyselyn lopuksi vielä LÄHETÄ-painiketta, jotta vastauksesi tallentuvat järjestelmään.

Kiitos osallistumisestasi!

Markus Holmberg
Ensihoitajaopiskelija AMK
markus.holmberg@edu.turkuamk.fi

Teemu Myrskykari
Ensihoitajaopiskelija AMK
teemu.myrskykari@edu.turkuamk.fi

Maija Viitamäki
Ensihoitajaopiskelija AMK
maija.i.viitamaki@edu.turkuamk.fi

« Takaisin