Kilpailijat, huoltajat, valmentajat, seuraedustajat; tiedostakaa urheiluyhteisön eri jäsenten vastuu antidoping-asioissa

20.2.2019 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton antidopingohjelma on vahva julkinen kannanotto puhtaan urheilun puolesta. Liitto suosittelee kaikille lajiemme piirissä toimiville Puhtaasti paras on -verkkokoulutusta

Antidopingtyö perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan. Säännöstöissä on määritelty dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset.

Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen. Holhoojalla on velvollisuus auttaa alaikäistä urheilijaa ymmärtämään häntä koskevat antidopingsäännöt. Lääkärissä asioidessaan urheilijan on syytä kertoa lääkärille kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin lääkäri pystyy tarkistamaan heti, onko hoitomuoto sallittu. 

"Katso aina mitä suuhusi laitat ja älä syö mitään kiellettyä"

HUOM: Ravintolisät ovat lääkkeitä muistuttavia elintarvikkeita. Niiden käyttöön liittyy dopingrikkomuksen riski, sillä joidenkin tuotteiden ainesosat ovat tuntemattomia, lue lisää >

Puhtaasti paras on verkkokoulutus

Liitto suosittelee kaikille lajiemme piirissä toimiville miekkailijoille, 5-ottelijoille, valmentajille, seuratoimijoille ja tukijoukoille Suomen Antidopintoimikunnan Puhtaasti paras on verkkokoulutusta, kaikki voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin. Koulutus koostuu seitsemästä moduulista, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. Kun kaikki moduulit on suoritettu, koulutuksesta saa diplomin.  Lue lisää > 

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Lue lisää >

Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Erivapausmenettely takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden. Lajikohtainen tasomäärittely koskee kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet etukäteismenettelyllä (SUEK ja FIE/UIMP). Kansainvälisen tason tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat erivapaudet (iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta) kansainvälisen lajiliittonsa kautta. Lue lisää> 

HUOM: Tasomäärittely on miekkailussa FIE-lisenssi ja 5-ottelussa SM-kisaan osallistumien!

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton antidopingohjelma > 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta Suomessa sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti www.suek.fi

« Takaisin