Hallituksen kokous 17/2013 (13.12.2013)

16.12.2013

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN 17 / 2013 PÖYTÄKIRJASTA

 Aika: 13.12.2013

 Läsnä:

 • Kalle Laine, puheenjohtaja
 • Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja                    
 • Marja-Liisa Someroja, jäsen
 • Tommi Kosunen, jäsen
 • Mikko Mellanen, jäsen                   
 • Petri Kyllönen, jäsen                     
 • Hilla Hämäläinen, jäsen                 
 • Jussi Korhonen, jäsen
 • Teemu Tokola, jäsen                             
 • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:

 • Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
 • Heidi Walli, jäsen                                  


PÄÄTÖSASIAT

Nimettiin miekkailun junioreiden ja kadettien Jerusalemin 2014 EM-joukkue

Kadetit

 • Ville Kaakinen
 • Joachim Kock
 • Rufus Panelius
 • Ellis Saavalainen
 •  Lina Huusko
 • Inka Mikkilä
 • Sara Salminen 
 • Sofia Tauriainen 

 Juniorit

 • Thomas Jack
 • Markus Kyllönen
 • Pauli Lappalainen
 • Valter Mickwitz
 • Selma Mustonen
 • Anna Salminen
 • Sara Salminen
 • Sofia Tauriainen

Sekä juniorit että kadetit osallistuvat sekä henkilökohtaisiin että joukkuekilpailuihin. Liitto tukee miekkailijoiden osallistumista kisoihin maksamalla osanottomaksut sekä joukkuejohtajien kustannukset (poikkeuksena liiton maajoukkueryhmään nimetyt miekkailijat, joiden tuki määräytyy maajoukkueryhmän tukiperiaatteiden mukaisesti). Miekkailijat maksavat matka- ja majoituskulunsa itse. Liitto hoitaa kaikki matkajärjestelyt sovittuaan yksityiskohdat miekkailijoiden/perheiden kanssa ja laskuttaa miekkailijoita jälkikäteen.

Välikohtaus kalpamiekkailun SM-joukkuekilpailussa 1.12.2013

Liiton hallituksen 2.12.2013 asettama selvityslautakunta on toteuttanut sille annetut tehtävät ja on 12.12.2013 toimittanut liiton toimistolle raporttinsa, joka on samana päivänä toimitettu edelleen tiedoksi asianosaisille sekä päätöksentekoa edeltävää perehtymistä varten liiton hallituksen jäsenille.

Selvityslautakunnan raportin perusteella hallitus on päättänyt kokouksessaan 13.12.2013 poistaa joukkueelle UR33 II annettu musta kortti DT:n menettelyssä tapahtuneiden virheiden johdosta, sekä määrätä palautettavaksi UR33:lle kilpailumaksu siten kuin selvityslautakunta on raportissaan esittänyt.

Joukkueen kapteenin osalta kurinpitomenettely jatkuu. Lisäksi hallitus päätti käynnistää kurinpitomenettelyn DT:tä ja sen johtajaa kohtaan joukkueen kapteenin ilmoituksen ja selvityslautakunnan raportissa esiin tuotujen menettelyvirheiden perusteella.

Koska asian käsittely on vielä kesken, ei asiasta tiedoteta tässä vaiheessa enempää. Selvityslautakunnan raportti ja muut asiassa tehdyt päätökset julkistetaan, kun asia on saatu päätökseen.


ILMOITUSASIAT

 •  Tulosarvio 31.12.2013
 • FIE kalenteri 2014-2015: Suomelle on myönnetty tyttöjen henkilökohtainen ja joukkue MC-osakilpailu 7.-8.11.2014. FIE ei vielä ole vahvistanut kauden 2014-2015 kalenteria.
 • Jan Bade valittiin EFC:n veteraanikomission varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle

 Seuraava hallituksen kokous 21.1.2014

 

« Takaisin