SUEK tiedottaa: Antidopingsäännöstö muuttuu 1.1.2021

2.10.2019

Uusi Maailman antidopingsäännöstö tullaan hyväksymään Maailman antidopingtoimisto WADAn kongressissa ensi marraskuussa. Samalla hyväksytään myös säännöstöön olennaisena osana kuuluvat eri toimialoja koskevat standardit. WADA aloitti säännöstön uudistustyön jo vuoden 2018 alussa. Uudistusprosessin aikana on kuultu laajasti urheilun sidosryhmiä, kuten esimerkiksi urheilijoita, urheilujärjestöjä, antidopingtoimistoja ja valtioita. Tämän vuoden alussa myös suomalaiset urheilujärjestöt saivat tilaisuuden lausua säännöstöön esitettävistä muutoksista. Säännöstö tulee voimaan 1.1.2021.

Suomen antidopingsäännöstön on noudatettava Maailman antidopingsäännöstöä, joten viimeistään kevään 2020 aikana tehdään tarvittavat muutokset Suomen antidopingsäännöstöön, joka tulee myös voimaan 1.1.2021. Kun uusi Suomen antidopingsäännöstö on hyväksytty SUEKin hallituksessa, järjestämme liitoille ja muille toimijoille tilaisuuden, jossa käydään läpi merkittävimpiä muutoksia ja niiden vaikutuksia. Jo sitä ennen tulemme tiedottamaan teitä säännöllisesti säännöstön ja standardien sisällöstä.

Tässä vaiheessa tiedetään jo, että mitään mullistavia uudistuksia muutoksia ei ole tulossa. Kuten jo aiemmin olemme kertoneet, niin uusi säännöstö vaatii entistä enemmän riippumattomuutta muun muassa dopingkurinpitoelimeltä. Tämä on yksi syy siihen, että uudessa säännöstössä nykyinen Antidopingasioiden valvontalautakunta muuttuu dopingrikkomusten kurinpitoelimeksi. Samalla poistuu nykyinen kaksinkertainen ja monimutkainen järjestelmä ja liittojen taakka dopingrikkomusten käsittelyssä kevenee.

Koska uusi säännöstö on vielä viimeistylyvaiheessa, ei tässä vaiheessa ole syytä käydä enempää läpi uudistuksia. Mainittakoon kuitenkin vielä, että nuoria urheilijoita koskevia säännöstöjä tullaan jonkin verran uudistamaan liittyen esimerkiksi rangaistusten pituuksiin, todistustaakkaan ja päätösten julkisuuteen. Näistä ja muista uudistuksista tulemme kertomaan lisää seuraavan vuoden aikana.

Lisätietoa maailman antidopingsäännöstön uudistamisprosessista löytyy WADAn sivuilta: (https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/2021-code-review)

Petteri Lindblom
lakiasiainjohtaja
petteri.lindblom@suek.fi
puh. 0400 272 887

« Takaisin