Arvokisakriteerit

5-ottelun arvokisakriteerit 


Pariisin Olympialaiset 2024 

Karsintajärjestelmä > (14.12.2022)

---------------------------------------------------------

Arvokisakriteerit 2024 (5-ottelu)

Liiton hallitus nimeää arvokilpailujen (EM / MM) edustajat HU-ryhmän valintaesitystä hyödyntäen.

Seniorit EM/MM 
Urheilijan täytyy ennen arvokisavalintaa (MM/EM):

  • osallistua kaudella vähintään kahteen (2) World Cup -kilpailuun tai 
  • olla 100 (miehet) tai 90 (naiset) parhaan joukossa Pentathlon World -rankingissa tai
  • noudattaa laatimaansa ja HU-työryhmän hyväksymää tavoitteellista kilpailuohjelmaa

Lisäksi liitto voi HU-työryhmän esityksestä täydentää arvokisajoukkuetta kriteereitä täyttämättömillä urheilijoilla, mikäli urheilija on valmis osallistumaan viestikilpailuun. Kuitenkin kauden aikana, ennen arvokisoja, on oltava yksi World Cup tai muu HU-ryhmän hyväksymä kisa käytynä tai urheilija on täyttänyt kriteerit edellisenä kautena.  

Nuoret / Youth (U21 / U19 / U17/U24) EM/MM 
Liiton HU-työryhmä tekee esityksen liiton hallitukselle huomioiden 5-ottelijoiden kokonaistilanteen, kauden kilpailumenestyksen ja harjoittelu aktiivisuuden (mm. liiton tukema/järjestämä toiminta). Urheilijalla tulee olla minimi 2 kpl kv. 5-ottelu kilpailua (WC, World Ranking) käytynä kauden aikana, tai selkeät näytöt alueellisista / PM -mestaruuskisoista.          

Masters EM/MM
Liiton HU-työryhmä tekee esityksen liiton hallitukselle. Arvokilpailujoukkueeseen nimetyksi tulemisen edellytyksenä on osallistuminen SM-kilpailuun jossain ikäsarjassa arvokilpailua edeltävän kahden vuoden aikana. Tästä voidaan poiketa hyväksyttävästä syystä (esimerkiksi sairastuminen tai muu painava henkilökohtainen este).  

Viestijoukkuevalinnat tehdään arvokilpailua edeltävien kahden vuoden kilpailutuloksia tarkastelemalla. Rajatapauksissa annetaan suurempi painoarvo tuoreimmille tuloksille. Kaikissa ikäsarjoissa tehdyt tulokset huomioidaan. Tarkka valinta-ajankohta ilmoitetaan kilpailukohtaisesti. 

-----------------------------------------------

Ladattavat tiedostot: