Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton strategiaa päivitetään vuosiksi 2022 – 28

13.10.2021 Kutsumme mukaan strategian työstöön - anna palautetta ja/tai osallistu webinaariin

Vuoden 2021 aikana SM5L:n hallitus on työskennellyt liiton strategian päivityksen parissa ja se yhdessä uuden tavoiteohjelman kanssa on tarkoitus hyväksyä liiton syyskokouksessa. 

Liiton kolme uutta strategista tavoitetta ovat: 

  1. Kasvava miekkailu- ja 5-otteluharrastus
  2. Lisääntyvä kilpailumenestys 
  3. Osaava ja palveluorientoitunut liitto seuratoiminnan tukena

Suomalaisen miekkailun ja 5-ottelun tulevaisuuden kannalta keskeistä on, että lajien harrastaja- ja kilpailijamäärät saadaan jälleen nousuun. Kasvava harrastajapohja tuottaa uusia kilpaurheilijoita ja siten kilpailumenestystä, mutta myös uusia resursseja ja mahdollisuuksia niin seuroille kuin liitollekin tuottaa enemmän ja laadukkaampaa toimintaa.  

Lajien harrastajapohjaa tullaan tulevina vuosina kasvattamaan sekä käynnistämällä toimintaa uusilla paikkakunnilla, tukemalla olemassa olevien seurojen jäsenhankintaa että pyrkimällä tuomaan esimerkiksi aikaisempaa nuorempia ikäluokkia lajien pariin.

Huippu-urheilun osalta keskeinen tavoite on, että strategiakauden loppuun mennessä liitto kykenisi palkkaamaan päävalmentajan yhteistyössä Olympiakomitean, urheiluakatemioiden mahdollisten muiden kumppanien kanssa. Myös liiton harjoitusolosuhteita ja toimintaympäristöä pyritään parantamaan. Päämääräksi on asetettu SM5L:n pysyvä oma harjoitustila vuoteen 2030 mennessä.

Strategialuonnoksessa korostuu liiton rooli jäsenistöään tukevana palveluorganisaationa. SM5L tehtävä on pyrkiä helpottamaan seurojen arkea tukemalla niiden hallintoa ja toimintaa kouluttamalla, tiedottamalla, varusteita lainaamalla, tukemalla markkinointia ja viestintää sekä hyödyntämällä digitalisaation luomia mahdollisuuksia kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Uusi strategiakokonaisuus sisältää liiton varsinaisen strategian, joka sisältää liiton tarkoituksen, arvojen ja suunnan (visio) lisäksi keskeiset strategiset ylätason tavoitteet sekä tavoiteohjelman, joka sisältää konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Näihin kirjatut strategiset tavoitteet tulevat toimeenpannuiksi vuosittaisten toimintasuunnitelmien kautta. 

Lue lisää:  SM5L strategia 2022-2028  ja SM5L tavoiteohjelma 2022 - 2028

Kutsumme seurat mukaan strategian työstöön - yhteistyöllä parempiin tuloksiin


Anna kirjallista palautetta 1.11. mennessä tästä >

Osallistu strategian esittely- ja keskustelutilaisuuteen 4.11. klo 18-19:30 (webinaari Teamsin välityksellä). Keskustelun fasilitoi liiton puheenjohtaja Joonas Lyytinen ja mukana mm. toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock. Webinaari on avoin kaikille liiton toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Ilmoittaudu mukaan tästä >

« Takaisin