Sinetti on seuran kehittämisen väline

27.6.2017 Sinettiseuratoiminta on Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten seuratoimintaa.

Sinettikriteerit pohjautuvat asiantuntijatyönä hyväksyttyihin lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin sekä yleisesti hyväksyttyihin laadukkaan seuran kriteereihin.

Sinetti on kilpailuetu

Sinettiseuroissa vanhemmat voivat olla vakuuttuneita siitä, että lapsi harrastaa laadukkaassa urheiluseurassa. Etenkin suuremmilla paikkakunnilla tämä saattaa olla tiedostavien perheiden kohdalla merkittävä kilpailuetu verrattuna seuraan, jolla ei ole sinettiä. Sinetti takaa sen, että seuraa arvioidaan sekä sisältä että ulkoapäin säännöllisesti, ja sen toiminta on laadukasta.

Toiminnan säännöllinen arviointi

Sinettiseurat kokevat Sinetin hyödylliseksi. Sinetin toimintamalli kannustaa ja positiivisella tavalla pakottaakin siihen, että seura arvioi ja kehittää itseään ja prosessejaan kriittisesti säännöllisin väliajoin. Lisäksi ulkopuoliset arvioijat antavat sparraustukea ja asiantuntija-apua kehittämistoimiin. Myös joka toinen vuosi järjestettävä Sinettiseuraseminaari on inspiroiva tilaisuus seuratoiminnan saralla.

Lue lisää sinetistä osoitteessa olympiakomitea.fi. Jos haluat lisätietoja tai harkitset oman seurasi ryhtyvän sinettiseuraksi, ota yhteyttä seurakehittäjään.

« Takaisin