MUISTUTUS: Seurojen ehdokkaat SM5L hallitusvaalissa liiton syyskokouksessa 29.11.2021

11.11.2021 Haluatko Sinä olla mukana vaikuttamassa SM5L kehitykseen? Syyskokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet toimikaudelle 2022-2024. Seuroja pyydetään toimittamaan tiedot puheenjohtajaehdokkaista 7.11. mennessä ja hallitusehdokkaista 14.11. mennessä.

Suomen miekkailu- ja 5-otteluliiton tarkoituksena on edistää ja kehittää miekkailua ja nykyaikaista 5-ottelua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena liittona ja yhdyssiteenä. Liiton hallituksessa pääset aidosti vaikuttamaan asioihin ja pohtimaan mihin suuntaan miekkailua ja 5-ottelua Suomessa tulisi kehittää. Liiton hallituksessa pääset katsomaan asioita paljon laajemmin kuin mihin muuten olisi mahdollista ja tekemään hommia hyvässä porukassa osaavien ja pätevien ihmisten kanssa. Useimmiten homma on myös hauskaa ja antoisaa. 

Liiton hallitustyöskentely vaatii kuitenkin aitoa kiinnostusta ja aikaa. Hallituksessa sinun on annettava aikaasi sekä hallituksen kokouksiin että työryhmätyöskentelyyn. Hallituksen kokouksia on vuodessa 16-18. Kokoukset pidetään Sporttitalolla Helsingissä, etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista, ja osa kokouksista on sähköpostikokouksia. Työryhmätyöskentelyyn varattavaa aikaa on vaikea määritellä ennalta. Hallituksen kokouksien ja työryhmätyöskentelyn lisäksi sinun on hyvä varata aikaa kaksi kertaa vuodessa järjestettävään hallituksen suunnittelupäivään, seuratapaamisiin sekä kahdesti vuodessa järjestettävään liiton vuosikokoukseen. Käytännössä hallitustyöskentely on kokousten valmistelua, tutustumista esityslistoihin ja osallistumista kokouksiin. Oman vastuualueen asioiden edistämistä ja työryhmätyöskentelyä, työryhmän johtamista kokouksineen, sovittujen toimenpiteiden tekemistä, esitysten valmistelemista hallituksen kokouksiin sekä liiton toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen laatimista oman vastuualueen osalta.

Jos sinua kiinnostaa työskentely ja yhteisten asioiden edistäminen mukavassa porukassa etkä säikähtänyt työmäärää niin olet juuri oikea henkilö asettumaan ehdolle Suomen miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitukseen. Yhdessä liiton jäsenseurojen kanssa muodostamme kannustavan ja menestyvän miekkailu- ja 5-otteluyhteisön, joka tukee lajien monimuotoista harrastamista ja mahdollistaa urheilijoidemme jatkuvan kansainvälisen menestyksen.

Seurojen päätöksenteon valmistelua varten toiminnanjohtaja kerää ennakkoon tietoa seurojen asettamista ehdokkaista sekä jakaa tätä tietoa seuroille ja liiton kanavissa.

Erovuorossa: 
●    Joonas Lyytinen (HFM), puheenjohtaja
●    Riina Pitkänen (HN5O), vastuu: vara pj, kanslia, 5-ottelun tulevaisuus 
●    Sofia Tauriainen (EM), vastuu: Seurapalvelut, ReiluPeli ja yhdenvertaisuus
●    Minna Kervinen (HFM), vastuu: Markkinointi- ja yritysyhteistyö
●    Tanja Tammimies (OMS), vastuu: koulutus
●    Petri Saavalainen (EM), vastuu: Markkinointi- ja yritysyhteistyö

Seuroja pyydetään lähettämään tietoja puheenjohtajaehdokkaistaan toiminnanjohtajalle 7.11.2021 mennessä.

  • Nimi
  • Puheenjohtajaehdokkaan lyhyt kuvaus tärkeimmät liiton kehityskohteista tulevalla 3-vuotisella puheenjohtajakaudella 2022-2024.
  • Puheenjohtajaehdokkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen ehdokastenttiin, joka julkaistaan liiton kanavissa.

Seuroja pyydetään lähettämään tietoja hallitusehdokkaistaan toiminnanjohtajalle 14.11.2021 mennessä.

  • Nimi
  • Muutaman rivin tärkeimmistä osaamiseen ja kokemukseen liittyvistä asioista
  • Kiinnostuksen kohde SM5L hallitustyössä (mitä liiton osa-aluetta haluaisi olla kehittämässä) 
  • Tässä vanha esittely malliksi >

HUOM: Hallitusvalinnat 2021 ja 2022 toteutetaan toimikausien siirtymämallin mukaisesti
SM5L kevätkokouksessa 2021 päätettiin siirtymämallista, jonka avulla siirrytään hallituksen kaksivuotisista toimikausista kolmevuotisiin (yhdistyssääntömuutos 2020).
Vuoden 2021 syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja 3-vuotiselle kaudelle, kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmivuotiselle ja kolme (3) kaksivuotiselle toimikaudelle. 

« Takaisin