Play True -päivä 19.4.

17.4.2024 Urheiluseuroille oma käsikirja reilun kilpailun edistämiseksi

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut käsikirjan, joka tukee urheiluseurojen toimijoiden työtä reilun kilpailun edistämiseksi osana urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaa. Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja toimintamalleineen halutaan osaksi seura-arkea.

Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja sisältää valmiita toimintamalleja antidopingtoimintaan sekä kilpailumanipulaation torjuntaan. Käsikirjassa painotetaan ennalta ehkäisevää toimintaa niin, että seurat voivat suunnitella, kehittää ja toteuttaa omaa toimintaansa huomioiden eri toimijoiden oikeudet ja vastuut eettisten asioiden ja reilun urheilun edistäjinä.

Urheiluseurojen tärkeä rooli on välittää kaikille toimijoilleen tietoa ja asenteita sekä samalla lisätä ymmärrystä esimerkiksi antidopingiin ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvistä ilmiöistä. Urheilijat kasvatetaan urheiluseuroissa puhtaaseen ja reiluun kilpailuun, sillä seuraväki yhdessä luo arvopohjaa toiminnalleen ja vaikuttaa yhteisiin valintoihin. Reilun kilpailun käsikirja auttaa seuroja ottamaan reilun kilpailun osaksi päivittäistä toimintaa SUEKin valmiiden ohjeiden, materiaalien ja palveluiden avulla.

Urheiluseurojen reilun kilpailun käsikirja julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Käsikirja on työstetty yhdessä urheiluseurojen kanssa, joten käsikirja vastaa konkreettisesti seurojen tarpeisiin ja tilanteisiin. Yksi mukana olleista seuroista on HJK, jonka kehityspäällikkö Timo Muurinen uskoo käsikirjan luovan suuntaviivoja yhteiselle pitkän tähtäimen kehitykselle, ja samalla se elää mukana seuran arjessa reagoiden yhteiskunnan muutoksiin.

Tekemällä tietoisia vastuullisia valintoja ja toimimalla oikein, voimme vaikuttaa seuramme ja lajimme parissa toimiviin tuhansiin henkilöihin. On tärkeää, että urheiluseurat valjastavat asiantuntijuutensa ja äänensä yhteisten haasteiden ratkomiseen. Panostamme nyt ja tulevaisuudessa erityisesti niihin toimiin, joissa vaikutuksemme urheiluun sisäisesti sekä ympäröivään yhteiskuntaan on suurin. Samalla haluamme vahvistaa eettisten asioiden paikkaa seuroissa ja urheilun ytimessä sekä reilun urheilun edistäjänä, Muurinen sanoo.

Antidopingsäännöstö rikkomuksineen koskettaa kaikkia urheilutoimijoita eli ei vain urheilijoita. On tärkeää, että seuratoimijoilla on ajantasaiset ja riittävät tiedot päätöksen teon tueksi. Urheilijoiden lisäksi myös seurat ja seuratoimijat voivat toimia aktiivisesti puhtaan ja reilun urheilun viestinviejinä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa voi jakaa omia ajatuksia ja kokemuksia esimerkiksi SUEKin Puhtaasti paras- sekä Reilusti paras -verkkokoulutuksista.

SUEK haastaa urheilijoita, seuroja ja seuratoimijoita jakamaan sosiaalisen median kautta sisältöä reilun kilpailun puolesta erityisesti kansainvälisenä Play True -päivänä, jota vietetään ympäri maailman 19.4.2024. Play True -päivää on vietetty vuodesta 2014 lähtien Maailman Antidopingtoimisto WADAn vetämänä. Muista lisätä sosiaalisen median julkaisuihin tunnisteet #puhtaastiparas #reilustiparas #playtrue. WADA on luonut teemapäivää varten yhteiset visuaaliset tunnisteet kuvakehyksineen, tarroineen ja GIF-animaatioineen. Niitä voi liittää omiin postauksiinsa esimerkiksi kuvien päälle tai taustaksi. Ne ovat ladattavissa WADAn sivuilta osoitteessa https://www.wada-ama.org/en/play-true-day-assets.

Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja (suomeksi)

Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan (på svenska)

Lisätietoja:
Susanna Sokka SUEK - Viestintäpäällikkö
puh: +358407407477
susanna.sokka@suek.fi

« Takaisin