Reilusti paras -verkkokoulutus auttaa tunnistamaan kilpailumanipulaatiota

Kilpailumanipulaation tunnistaminen on lähtökohta siihen puuttumiselle ja sen torjumiselle.
Usein kilpailumanipulaatio liitetään kiinteästi urheiluvedonlyöntiin, mutta kilpailumanipulaatio voi olla paljon muutakin. Se on kilpailun lopputulokseen tai kulkuun vaikuttamiseksi tehty tarkoituksellinen järjestely, toimenpide tai laiminlyönti, joka poistaa osittain tai kokonaan urheilun luonteeseen kuuluvan ennakoimattomuuden ja jolla saavutetaan oikeudetonta etua itselle tai muille. Etu voi olla taloudellista tai urheilullista.

Laadimme miekkailulle ja nykyaikaiselle 5-ottelulle yhteisen kilpailumanipulaation tilannekuva-arvion  12.12.2022. Tällöin kilpailumanipulaaation tilannekuvan uhkataso katsottiin matalaksi. 

SM5L hallitus hyväksyi 29.1.2023 ohjelman kilpailumanipulaation torjumiseksi. Löydät sen kokonaisuudessaan täältä.

Ohjelman ylätason tavoitteena on varmistaa, että lajiemme uhkataso pysyy jatkossakin matalana. Ensisijaisesti pyrimme tähän parantamalla kykyämme tunnista ja reagoida kilpailumanipulaatioon.

Ensimmäisenä askeleena keskitymme liiton toiminnassa olevien henkilöiden, urheilijoiden ja heidän taustahenkilöidensä tietämyksen lisäämiseen ja sitoutamme heidät  liiton arvojen mukaiseen, kilpailumanipulaation vastaiseen toimintaan.

Ohjelmaa täydentävät kilpailumääräysmuutokset käsitellään ja julkaistaan alkukevään 2023 aikana.

 

Reilusti paras-koulutus

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut Reilusti paras -verkkokoulutuksen, joka auttaa urheilijoita, valmentajia ja muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaatioon liittyviä haasteita ja tilanteita.

Reilusti paras -koulutuksen voi suorittaa verkossa puhtaastiparas.fi-osoitteessa. Koulutuksen suorittaminen vie noin puoli tuntia, ja lyhyen loppukyselyn onnistuneesti suorittamalla koulutuksesta saa diplomin. 

Reilusti Paras -koulutus on pakollinen liiton henkilöstölle, palkatuille valmentajille, hallitukselle ja työryhmien jäsenille. Reilusti Paras-koulutus on pakollinen valmennusryhmäurheilijoille ja heidän valmentajilleen sekä tuomareille.

Suosittelemme Reilusti Paras -koulutusta myös alaikäisten valmennusryhmäurheilijoiden vanhemmille.


Reilusti paras -verkkokoulutus toimii Puhtaasti paras -antidopingkoulutuksen rinnalla, jonka avulla jo yli 10 000 urheilutoimijaa on päivittänyt antidopingtietämystään.

Lue lisää 


Kilpailumanipulaatioon liittyvien epäilyjen ja/tai rikkeiden tutkinnasta vastaa SUEK

Havaitessasi tai epäillessäsi kilpailumanipulaatiota voi ilmoittaa asiasta myös suoraan SUEKin  ILMO-palveluun (https://ilmo.suek.fi/#!/

 

Reilu Peli ja Vastuullisuus SM5L hallituksessa

Reilun Peli ja Vastuullisuuden edistäminen suomalaisessa miekkailussa ja nykyaikaisessa 5-ottelussa kuuluu Varpu Wiensille.

Hänet tavoittaa osoitteesta reilupeli@fencing-pentathlon.fi

 

Ladattavat tiedostot: