Hyvän seuran kriteerit

OSA = Oman Seuran Analyysi,

S= Sinettikriteerit

HUOM! Tässä pääosin ilmaistu kriteerit niin, että niiden täyttymisen arviointiin voidaan käyttää

erilaisia mittareita kunkin seuran erityispiirteet huomioiden.

Liikunta- ja urheilutoiminta

Tavoitteet ja suunnitelmallisuus

 • Seuralla on selkeä toiminnallinen tavoite, joka on jäsenistön tiedossa. (OSA)
 • Seuran toimintaperiaatteet on kirjattu ylös ja viestitty jäsenistölle. (OSA)
 • Maksut suhteessa toimintaan ovat kohtuulliset ja jäsenistö kokee saavansa vastinetta maksuille. (OSA)
 • Seuralla on yhteisesti sovittu toimintatapa, miten sovitaan, mihin kilpailuihin tai muihin tapahtumiin osallistutaan ja päätettäessä asioista kuunnellaan jäsenistöä ja nuorten vanhempia. (OSA)
 • On arvokasta myös harrastaa liikuntaa / urheilua osallistumatta kilpailuihin. (OSA)

Harjoittelun ja muun lajitoiminnan organisointi

 • Lajien, ryhmien ja joukkueiden välinen yhteistyö toimii jäsenistön ja toimihenkilöiden mukaan hyvin käytännössä. (OSA)
 • Seurassa on aktiivinen nuorten kehittämiseen keskittynyt ote, jossa lajitaitojen ja fysiikan kehittämisen lisäksi otetaan huomioon myös "ihmisenä kasvaminen” ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. (OSA)
 • Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on jäsenpalautteen perusteella suunnitelmallista. (S)
 • Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan. (S)
 • Toimintaa on palautteen mukaan riittävästi seuraaville ryhmille (OSA): lapsille/nuorille, aikuisille, harrastajille, kilpaurheilijoille, molemmille sukupuolille, erityisryhmille, talkoo- ja taustaryhmille.
 • Seurassa on kilpailevia jäseniä:
 • Tasot:
 • 1= kilpailijat ovat osallistuneet kansallisiin kilpailuihin
 • 2= kilpailijat ovat osallistuneet SM-tason kilpailuihin
 • 3= kilpailijat ovat menestyneet SM-tason kilpailuissa (mitali, 5.-8. sijat) tai
 • 4= kilpailijat ovat osallistuneet/menestyneet kansainvälisissä arvokilpailuissa kilpailijat ovat osallistuneet kansainvälisiin kilpailuihin (EM, MM, OK))
 • Seuralla on olemassa systeemi, jolla se seuraa eri tasoisten urheilijoiden ominaisuuksien (taito, fyysiset ominaisuudet) kehittymistä. (S)
 • Seurassa pyritään tarjoamaan mahdollisuus taitotason kehittämiseen tasosta riippumatta.

Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö sekä verkostot

Johtaminen, päätöksenteko, kehittäminen ja hallinto

 • Seura noudattaa yhdistyslakia ja seuran talous on hoidettu säännösten mukaisesti. (S)
 • Taloushallinto on järjestetty koko seurassa yhtenäisesti, jokaisella ryhmällä, jaostolla ja joukkueella on sama tapa hoitaa taloutta, kirjanpitoa jne. (OSA)
 • Seuralla on oma kehitysohjelma tai –suunnitelma. (OSA)
 • Seuran järjestötoiminta sekä työnjako on järjestetty hyvän hallinnon ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti, vuosikokoukset on järjestetty ja johtokunta/hallitus toimii. (OSA)

Jäsenten osallistuminen ja yhteishenki

 • Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt jäsenille sekä nuorten vanhemmille ja käsitellyt kyselyn tulokset. (S)
 • Jäsenet pääsevät palautteen mukaan osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin. (S)
 • Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri. Seuralla on yhteisiä seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia. Ryhmillä / joukkueilla on omia yhteishenkeä nostattavia tapahtumia. (S)
 • Seuralla on toimintamalli, joka mahdollistaa vähävaraisten perheiden huomioinnin. (S)
 • Seura järjestää monipuolisia tapahtumia, kuten leirejä ja kilpailuja. (S)
 • Seura on tietoinen turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja tehnyt tietoisia päätöksiä turvallisuuteen liittyen. (S)

Viestintä

 • Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään ja viestintä on palautteen mukaan avointa ja ajan tasalla olevaa. (S)
 • Ryhmillä/ joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet. (S)

Jäsenhankinta ja jatkuvuus

 • Seura rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä esimerkiksi alkeiskurssitoiminnan avulla ja pyrkii jäsenmäärän ylläpitoon tai kasvattamiseen.
 • Uusien ihmisten on helppo tulla seuran jäseniksi. (OSA)
 • Jäsenten on helppo osallistua seuratoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. (OSA)
 • Seurassa on toimintamalli, miten uudet ihmiset perehdytetään seuran toimintaan. (S)
 • Luottamushenkilöt luovat jatkuvuutta. (OSA)
 • Työsuhteiset työntekijät luovat jatkuvuutta. (OSA)

Resurssit ja verkostot

 • Seuralla on riittävästi sisäliikuntaolosuhteita. (OSA)
 • Seuralla on riittävästi toimisto- ja kokoontumistiloja. (OSA)
 • Jäsenmaksut ja muut maksut ovat tasolla, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden.
 • Avustuksia, palvelu-, sponsoritoiminnan ja muun toiminnan tuloja haetaan ja saadaan. (OSA)
 • Seura osallistuu seurojen väliseen yhteistyöhön tavoitteenaan koko lajin kehittäminen.
 • Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien - kuten esimerkiksi koulujen, kuntien, VALO:n - kanssa. (S)
 • Seuralla on hyvät ja aktiiviset suhteet kuntaan (OSA)
 • Seuralla on hyvät ja aktiiviset suhteet liittoon (OSA)
 • Seuralla on hyvät ja aktiiviset suhteet liikunnan aluejärjestöihin (OSA)
 • Seuralla on hyvät ja aktiiviset suhteet sponsoreihin (OSA).