SUOMEN CUP - FINNISH FENCING CUP

Suomen Cup -kilpailusarjaan kuuluvat kaikki Suomessa järjestettävät yleisen sarjan kilpailut naisten ja miesten kalvalla, floretilla sekä säilällä.

Kauden lopussa jaetaan tulosten perusteella Suomen Cup-kiertopalkinto kunkin aselajin parhaalle miekkailijalle. Palkinto on ikuisesti kiertävä.

Suomen Cup-kiertopalkinnot jaetaan liiton syyskokouksen yhteydessä.

SM5L ylläpitää erillistä Suomen Cup -rankingia. Suomen Cup-rankingiin lasketaan kaikki Suomessa järjestetyt, kansallisen rankingin ehdot täyttävät yleisen sarjan kilpailut sekä kalvalla myös Kupittaa Tournament.

Suomen cup-pisteet kertyvät kansallisen rankingin pisteytyksen mukaisesti.

Suomen Cup -rankingiin lasketaan mukaan kullekin miekkailijalle korkeintaan kuusi (6) suurinta Suomen Cup -osakilpailussa saatua pistemäärää.

Tasapisteissä ratkaisee suurin yksittäisessä Suomen Cup -osakilpailussa saatu pistemäärä, sitten toiseksi suurin jne.

Mikäli kaikki pisteet ovat tasan, miekkailijoiden keskinäinen paremmuus ratkeaa sillä, kumman suurin osakilpailussa saama pistemäärä on uudempi (sitten toiseksi suurin jne.).

 

Kts. Suomen Cup -säännöt (miekkailun kilpailumääräykset liite 5.1)

Kansallisen rankingin pisteytyksen löydän miekkailun kilpailumääräysten liitteestä 2.