Pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta 10/2017 (8.6.2017)

12.6.2017

Läsnä: 

 • Terho Mustonen, puheenjohtaja  
 • Paula Uski, varapuheenjohtaja                         
 • Riina Pitkänen, varapuheenjohtaja  
 • Roope Takala, jäsen  
 • Tuija Repo, jäsen                               
 • Katri Savolainen, jäsen                    
 • Katja Kaakinen, jäsen         
 • Minna Lehtola, jäsen 
 • Janne Saarikko, jäsen
 • Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock 

Poissa:

 • Sara Lundén, jäsen
 • Ruusa Degerman, jäsen                                                        

PÄÄTÖSASIAT

Hyväksyttiin pj-päivillä käydyn hyvän ja rakentavan keskustelun pohjalta hallituksen päivitetty versio liiton uudesta startegiasta, erillinen tiedotus tulossa.

Päätökset liiton uuteen valmennusjärjestelmään liittyen; päätettiin, että asian valmistelua jatketaan koska

 • uuden valmennusjärjestelmän eri osa-alueet vaativat lisätyöstöä, tavoitteena 1.1.2018 käyttöönotto
 • viivästys liittyy valmistelun resurssipuutteeseen sekä tulevan järjestelmän seurantaan ja suunniteltujen tehtävien ja toimenpiteiden toteutuksen resursointiin.
 • valmennuspäällikön rekrytointi on kriittinen tekijä liiton valmennusjärjestelmän kehittämisessä, asia siirretään valmisteluun
 • nykyisen maajoukkueryhmän kanssa jatketaan vanhan mallista mj-sopimusta vuoden 2017 loppuun saakka.
 • elokuun kokoukseen valmistellaan esitys mahdollisista uusista seniorimaajoukkueryhmän jäsenistä syksyn ylimenokauden ajaksi.
 • Syksyn ajan sparringkorvauksia maksetaan vanhan käytännön mukaan työtä toteuttaville valmentajille.

Nimettiin veteraanien Mariborin MM-joukkue (maks. 4 per sarja):

 • Kalpa miehet 50v: Hans Andersson                                             
 • Kalpa miehet 60v: Jan Bade                                                        
 • Kalpa miehet 70v: Ilari Saarinen, Ilkka Seppänen, Seppo Lauhio, Markku Varjo
 • Floretti miehet 50v: Hans Andersson, Mika Heiskari                                        
 • Floretti miehet 70v: Ilkka Seppänen                                             
 • Säilä miehet 50v: Mika Heiskari                                                   
 • Kalpa naiset 50v: Lena Tallroth-Kock, Paula Soitiala, Varpu Wiens, Leila Suvantola (valinnan perustelu; rankingin 4 parasta)
 • Kalpa naiset 60v: Sirpa Lundgren, Ritva-Leena Lehtonen                               
 • Kalpa naiset 70v: ML Someroja, Seija Polkko                      
 • Floretti naiset 50v: Varpu Wiens                                                  
 • Floretti naiset 60v: Sirpa Lundgren                                              
 • Floretti naiset 70v: Marja-Liisa Someroja

Lisäksi nimettiin seuraavat veteraaninaisten MM-joukkueet (maks. 2 per ikäsarja):

 • Kalpa naiset joukkue: Marja-Liisa Someroja (70), Sirpa Lundgren (60), Ritva-Leena Lehtonen (60), Lena Tallroth-Kock (50), Paula Soitiala (50)
 • Floretti naiset joukkue: Marja-Liisa Someroja (70), Sirpa Lundgren (60), Varpu Wiens (50), Lena Tallroth-Kock (50)

Veteraanien MM-joukkuetta täydennetään first serve periaatteella. Liitto subventoi liiton kautta matkansa järjestäneiden miekkailijoiden tuomarimaksuja (ks. kilpailumääräykset k.66.1). Tuomarimaksun suuruus päätetään myöhemmin, kun maakohtainen FIE-tuomarivelvoite on selvillä (määräytyy maan kokonaismiekkailijamäärän mukaan). Mikäli miesten kalpajoukkue saadaan kokoon, tehdään päätös joukkuenimeämisestä erikseen.

Hyväksyttiin toimintakalenteri 2017-2018, erillinen tiedotus tulossa. Merkittävimmät seuroilta saadut kommentit luonnokseen liittyivät Turun Masters kilpailun siirtoon pois syyslomaviikolta sekä toukokuun kalvan SM-kilpailun ajankohdan siirtoon, jotta kv. leiritys olisi mahdollista ennen MC-kilpailua. Turun Masters kilpailu siirrettiin viikolla ja kalvan SM-kilpailun mahdollinen muutos siirtyy seuraavan kauden kalenterin valmistelun yhteyteen. Muutos vaatisi myös Masters ja Suomen Cup -sarjojen uudistusta. Seuroja pyydetään ilmoittamaan toiminnanjohtajalle kiinnostuksensa ilman järjestäjää oleviin kilpailuihin. Toimintakalenteria täydennetään

Hyväksyttiin seuraavat syksyn 2017 SM-kilpailun järjestäjät:

 • YM: Floretin SM-kilpailut U17/U20 4.-5.11. ja seniorit 9.-10.12., Helsinki
 • HFM veteraanien SM-kilpailut 11.-12.11., Helsinki
 • KYIF/UR33: kalvan joukkue SM 25.-26.11., Kirkkonummi

FIE-kilpailujen lopputilitys: Päätettiin että kilpailutapahtumien tuotto hyvitetään järjestelyvastuussa olleille seuroille laskua vastaan.

Päätettiin luoda yhteistyön malli liiton ja yli seurarajojen järjestettävien kilpailutapahtumien järjestämistä varten. Ohjeistukseen sisällytetään mm. sopimusmalli roolien ja vastuiden jaosta sekä kustannusten että mahdollisen tuoton jaosta. Ohjeistuksen laadintaan varten järjestettiin erittäin onnistunut pilotti kalvan ja säilän SM-kilpailun yhteydessä Leppävaarassa.

Päätettiin miekkailun vuoden 2018 arvokilpailuvalinnan kriteerit ja valintakilpailut, erillinen tiedotus tulossa. Arvokisarankingin pisteytystä kehitetään saadun palautteen perusteella; kotimaisten ja kansainvälisten kilpailujen suhdetta tarkastellaan. Kauden 2017-2018 pisteytys valmistuu alkusyksystä.

Vahvistetiin OP-lisenssivakuutusten maksut. Tulevalle lisenssikaudelle OP:n vakuutushinnoitteluun on tulossa korotus. Kaksi vuotta voimassa ollut Sporttivakuutuksemme on merkittävästi kattavampi kuin aikaisempi lisenssivakuutuksemme ja korvaustapauksia on ollut ennakoitua enemmän. Uuden kauden lisenssi- vakuutusmyynti tapahtuu uuden SuomiSport -järjestelmän kautta. Lisätietoa tulossa.

Päätettiin vuodenvaihteessa 2017-2018 muuttaa liiton toimisto uuteen Olympiakomitean ja urheiluyhteisön toimitilaan Pitäjänmäelle (Valimotie 10), jonne kamppailulajeille luodaan uusi Kamppailumaailma. Muuton taustalla on nykyiset umpeutuvat vuokrasopimukset. Uuden toimitilan vuokrataso laskee merkittävästi.

Päätettiin lisenssipuutteen takia mitätöidä Takasumi Okaben kilpailutulos sekä hänen joukkueensa tulos HFM:n järjestämässä minijuniorikilpailussa 13.-14.5. Lisäksi määrättiin HFM:lle lisenssisakkoa 30 euroa.

Päätettiin lisätä varustemääräyksiin huomautus koskien Carminarin housuja. Carminarin vanhemmissa housumalleissa Duellist ja Blade Master elastinen vyötärönauha ei ole vahvuudeltaan 800 N. Tätä tulee täydentää erillisellä suojaavalla vyöllä.

Päätettiin täydentää miekkailun Leipzigin MM-joukkuetta ja nimettiin florettimiekkailija Irene Enright MM-joukkueeseen.

Nimettiin 5-ottelun Kairon MM-joukkueeseen Eevi Bengs ja Laura Salminen. Naiset osallistuvat vain henkilökohtaiseen kilpailuun, sillä naisten viestikilpailu on ohjelmassa jo ennen henkilökohtaista kilpailua.

Liiton valvojien havainnot SM-kisoista siirrettiin STTR:n käsittelyyn:

 • STTR toi hallituksen lähetekeskusteluun joukkue SM-kilpailujen tavarapalkintoihin liittyvän toistuvan määräysten noudattamatta jättämisen mikä johtaa urheilijoiden epätasapuolisen kohteluun ja kilpailujen järjestäjiä taloudelliseen epätasa-arvoon. Hallitus päätti siirtää kilpailumääräysten pykälän k.54.2 uudelleen muotoilun valmisteluun. (“Järjestelytoimikunta hankkii ja kustantaa muut palkinnot. Palkintojen tulee arvoltaan olla sellaisia että ne kunnioittavat kyseisen kilpailun arvokuutta, osanottomaksua ja osallistuja määrää.”)
 • Liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, erikseen nimetty hallituksen edustaja tai liiton valvoja osallistuu SM-kilpailun palkintojen jakoon (lisätään johtosääntöön).

Päätettiin jakaa EFC:n myöntämä tuki Tbilisin EM-kisan osallistuvin miekkailijoiden kesken (jaettava summa tarkentuu, noin 1000e)

Päätettiin jakaa miekkailun jakamaton United Finance -tuki miekkailun MM-kisaan osallistuville kalpamiekkailijoille joille kyseistä tukea ei vielä ole myönnetty.

Päätetiin, että kauden 2017-2018 arvokisavalintakilpailujen miekkailijakohtainen tuomarimaksu on 70 euroa/kisastartti (sama kuin kaudella 2016-2017).

Päätettiin, että puheenjohtaja Terho Mustonen edustaa liittoa Olympiakomitean kevätkokouksessa 20.6.

Päätettiin, että Janne Saarikko edustaa hallituksen jäsenenä liittoa Euroopan 5-otteluliiton (ECMP) kokouksessa 21.7. Minskissä.

VALMISTELUASIAT

 • SuomiSportti -järjestelmän käyttöönotto 1.9. alkavalla lisenssikaudella
 • Matalan kynnyksen kilpailu kaudelle 2017-2018
 • Paralympiakomiten jäsenyys
 • UIPM:n Coaches Conference 10.-12.11.2017 Manchester

ILMOITUSASIAT

 • Merkkipäiviä
 • Liiton esitys EFC:n työryhmäjäsenistä; liiton esitystä on täydennetty Marja-Liisa Somerojan ehdokkuudella Women and Sport työryhmään. Näin ollen Marja-Liisa on ehdolla työryhmään mikäli hän ei tule valituksi EFC:n hallitukseen. Aikaisemmin liitto on jo esittänyt Lena Tallroth-Kockia kilpailutyöryhmään.
 • Kisahallin keskiviikkosparring järjestetään tulevalla kaudella klo 19-21. Liitto anoi vaihtoehtoisesti molempia aikoja (klo 17-19 ja 19-21), mutta kaupunki myönsi vain myöhemmän ajan koska Ylioppilasmiekkailijat myös anoivat aikaisempaa aikaa.
 • Kalvan ja säilän SM-kilpailun valvojan raportti
 • Liiton Tata-leiri on peruttu vähäisen osallistujamäärän takia
 • Liiton talousseuranta
 • Tatu Nuotiolta jää EM-kisa väliin sairastumisen takia
 • Universiadien valintatilanne; Olympiakomitean nimeämiset saadaan vasta kesäkuun puolessa välissä. 

Seuraava hallituksen kokous 16.8.

 

« Takaisin